Samkomulag um samstarf til að koma til móts við móðurmálsþarfir nemenda með annað móðurmál en íslensku á grunn- og framhaldsskólastigi með verkefninu Bækur og móðurmál

Undirritaðir aðilar eru í samstarfi um verkefnið Bækur og móðurmál. Verkefnið felur meðal annars í sér að safna, skrá og dreifa kennslubókum og öðrum bókum á erlendum málum til grunn- og framhaldsskólanema með annað móðurmál en íslensku sem búa víðs vegar um landið. Markmiðið er að koma til móts við þarfir nemenda með annað móðurmál en íslensku fyrir fjölbreytt efni til náms og afþreyingar.

Verkefnið felst í:

  • Að safna kennslubókum og öðrum bókum á fjölmörgum tungumálum
  • Að skrá, geyma og dreifa bókunum
  • Að mynda móðurstöðvar
  • Að afla styrkja
  • Að taka á móti erlendum gestum
  • Að taka á móti bókagjöfum
  • Að vinna með skólasöfnum

Til að koma til móts við ofangreind markmið gera eftirtaldir aðilar með sér samkomulag um samstarf til 3ja ára: Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, Samtök forstöðumanna almenningsbókasafna, Alþjóðahús, Skólasafnamiðstöð Reykjavíkur, Alþjóðastofa á Akureyri og Fjölmenningarsetur á Vestfjörðum.

Samstarfshópur stýrir verkþáttum sem hver stofnun ber ábyrgð á. Samstarfshópur setur sér vinnureglur og kemur sér saman um verkaskiptingu.

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur stýrir fundum samstarfshóps, kemur að kynningu á verkefninu, veitir upplýsingar um dreifingu nemenda í skóla og veitir ráðgjöf.

Alþjóðahús veitir ráðgjöf fyrir foreldra og kennara varðandi mikilvægi móðurmálsins og öflun styrkja.

Samtök forstöðumanna almenningsbókasafna er tengiliður við samstarfsaðila fyrir hönd almenningsbókasafnanna og stjórn þeirra tilnefnir fulltrúa í verkefnið. Þau almenningsbókasöfn, sem taka þátt í verkefninu, skuldbinda sig til að mynda heimastöð fyrir ákveðið/in tungumál, safna kennslubókum og öðrum bókum á því tungumáli/um, skrá þær, geyma og dreifa, taka á móti erlendum gestum og bókagjöfum og vinna með skólasöfnum í verkefninu.

Skólasafnamiðstöð verður miðstöð fyrir dýrari kennslugögn s.s. orðabækur og bækur sem henta í sjálfstæða verkefnavinnu. Skólasafnamiðstöð veitir ráðgjöf til kennara og bókasafnsfræðinga um efni sem hentar fyrir nemendur og efni sem nýtist vel. Flokkar og skráir efni sem berst, lánar efnið út eftir óskum þar um og tekur á móti bókagjöfum.

Fjölmenningarsetur á Vestfjörðum veitir ráðgjöf fyrir söfn varðandi tungumál, leturgerðir og umskriftarstaðla vegna skráningar og almennrar samræmingar, og veitir umsagnir um áætlanir eða styrkumsóknir.

Alþjóðastofa á Akureyri veitir upplýsingar og ráðgjöf varðandi leiðir til ræktunar móðurmáls.

Eftirtalin 21 almenningsbókasöfn hafa lýst áhuga á að taka þátt í verkefninu Bækur og móðurmál og hafa nokkur þeirra þegar fengið úthlutað tungumáli til að sjá um.

Amtsbókasafnið á Akureyri - móðurstöð fyrir albönsku
Amtsbókasafnið í Stykkishólmi
Borgarbókasafn
Bókasafn Bessastaðahrepps - móðurstöð fyrir thai
Bókasafn Fjarðarbyggðar
Bókasafn Garðabæjar - móðurstöð fyrir portúgölsku
Bókasafn Grundafjarðar
Bókasafn Hafnarfjarðar - móðurstöð fyrir litháísku
Bókasafn Kópavogs - móðurstöð fyrir rússnesku
Bókasafn Mosfellsbæjar - móðurstöð fyrir víetnömsku
Bókasafn Norræna hússins
Bókasafn Ölfuss
Bókasafn Öxarfjarðar
Bókasafn Reykjanesbæjar - móðurstöð fyrir ensku
Bókasafn Seltjarnarness - móðurstöð fyrir tagalog
Bókasafn Vestmannaeyja - móðurstöð fyrir spænsku
Bæjar- og héraðsbókasafnið á Ísafirði - móðurstöð fyrir serbó-króatísku
Bæjar- og héraðsbókasafnið á Selfossi - móðurstöð fyrir pólsku
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Héraðsbókasafn Rangæinga
Menningarmiðstöð Hornafjarðar

Bækur á erlendum tungumálum.
Okkur vantar bækur.
Átt þú kennslubækur eða yndislestrarbækur fyrir börn og unglinga á einhverju þessara tungumála: rússnesku, tagalog, portúgölsku, litháísku, víetnömsku, ensku, serbo-króatísku, albönsku, pólsku eða thaí?

Ef þú ert tilbúinn til að hjálpa börnum að halda við móðurmáli sínu með því að gefa þeim bækur, viltu þá koma bókunum til næsta almenningsbókasafns. Starfsmenn safnsins munu þá sjá um að koma bókunum til barna og unglinga sem á þeim þurfa að halda.